Автопарк и база

Нашият парк се състои от 10 собствени 13,60 бордови композиции. Заложихме на изпитаното качество, предлагано от нашите дългогодишни партньори от Volvo България. Двигателите отговарят на последните екологични норми Euro5, следвайки нашата стратегия за минимизиране на вредното влияние върху околната среда. Товарните помещения притежават стандарт за усилена конструкция (осигуряваща по-голяма сигурност на товара) EN XL12642 сертификат – изискван от все по-голяма част от големите европейските фабрики. Целият ни автомобилен парк притежава ADR оборудване за превоз на опасни товари.За по-доброто оперативното планиране на клиентите ни осигуряваме 24 часа информация за местоположението на превозвания товар, както и точното време на пристигане на разтоварен адрес.

Ние разполагаме със  две собствени бази. В България се намира на лесно и стратегическо място (на входа на град Русе). Базата ни се състои от  тир паркинг, специализиран сервиз за камиони и склад, улесняващ групирането на товари. В Германия (близо до Хамбург) имаме складове, отговарящи на изискванията за съхранение на стоки от различен вид, с открита част за паркоместа.